Jubileum!  1996 – 2016
   I 20 år har Yrkeshögskolan Syd levererat
   kvalificerad kompetens till regionens företag
   och det tänker vi fortsätta med…

 

     HEM       OM OSS       UTBILDNINGAR       ANSÖKAN       AKTUELLT       JOBB/PARTNERS       KONTAKTA OSS       STUDERANDE       FAQ   
 

 
Yrkeshögskolan Syd ®

   

Vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar – YH – inom flera olika specialiseringar.

YH är fördelaktiga utbildningsalternativ som med stor säkerhet leder till jobb.

  Yrkeshögskolan Syd erbjuder utbildningar som är direkt anpassade till arbetslivets behov och ger därför mycket goda framtidsutsikter. I genomsnitt
9 av 10 som sedan 1996 studerat och examinerats vid Yrkeshögskolan Syd är nu yrkesverksamma. Flera har också avancerat till ledande befattningar. Engagerade ledningsgrupper med majoritet från arbetslivets branschföreträdare garanterar kvalitet och aktualitet i utbildningarna.
Yrkeshögskolan Syd är ett val som lönar sig!
     
 

UTBILDNINGAR MED START HÖSTEN 2016

Heltidsutbildningar
400 YH-poäng

Automationsingenjör
Automations- & robotingenjör
Byggnadsingenjör
Elingenjör - Elkonstruktion 
Elkraftsingenjör (Ny)
Entreprenadingenjör (Ny)
Internationell Handelslogistiker

Deltidsutbildningar
200-275 YH-poäng

Arbetsledare -anläggning
Entreprenör - elinstallation
   med allmän behörighet

PÅGÅENDE UTBILDNINGAR
– ej sökbara

Ridlärarutbildning
Produktionsteknik

Produktionsledare husbyggn. 
 


       
 

Yrkeshögskolan Syd HÄSSLEHOLM
Norra Stationsg. 9
281 48 Hässleholm
tel 0451-26 85 81 
kansli@yhs.se

Yrkeshögskolan Syd OLOFSTRÖM
Vällaregatan 30
Box 304,  293 24 Olofström
tel 0454-935 18 yhs@olofstrom.se
Om Cookies