Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
Yrkeshögskolan syd
MENY

Elkraftsingenjör 400 Yh-poäng **Restplatser finns**

Elkraft

Ett modernt samhälle ställer krav på hållbara och säkra elanläggningar. Utbildningen till Elkraftsingenjör ger dig fackmässig el-teknisk kompetens för att kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter, beroende på erfarenhet och bakgrund, som planerare, beredare, konstruktör, projektör eller projektledare hos såväl konsulter, nätägare, kraftbolag som deras leverantörer. Eftersom utbildningen är framtagen i samarbete med branschen är innehållet skräddarsytt efter de aktuella behoven.

Som Elkraftsingenjör kommer du att ha ett utmanande och varierande arbete. Du kommer att arbeta såväl med det senaste inom teknik och förnyelsebar energi, som äldre befintlig och mer traditionell teknik. Att utbilda sig till Elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd ger möjlighet till arbete i flera verksamheter med olika inriktningar, allt från eldistribution till industrier och konsultföretag med arbete mot såväl låg som högspänningsrelaterade anläggningar.

Framtidsutsikter

Elkraftsingenjören arbetar inom infrastruktur hos såväl nätägare, kraftbolag som deras leverantörer. Den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion och strävan efter en integrerad europeisk elmarknad leder till mycket omfattande investeringar i våra elnät. Det gäller också att förnya och underhålla befintliga anläggningar i lokala distributionsnät, stamnät och regionnät. Därför behövs det enligt branschen ett tillskott på ca 8000 Elkraftsingenjörer de närmaste åren.

De planerade satsningarna på infrastruktur och anläggningar inom järnväg och annan spårbunden trafik breddar också möjligheterna för utbildade Elkraftsingenjörer. Branschen strävar mot heterogena organisationer. Därför välkomnas kvinnor att välja yrkesrollen. Enligt Arbetsförmedlingen råder det för närvarande (2016) mycket stor brist och även på längre sikt (5-10 år) kommer det att råda liten konkurrens om jobben.

Förkunskaper

Lägst betyget E (Betyg G*) I Svenska 1 (Sv A*), Matematik 1a, 1b eller 1c (Ma A*) och Engelska 5 (En A*) Elkraftteknik, Praktisk ellära och Elinstallationer, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.
Vidare krävs det yrkeserfarenhet/praktiskt arbete från relaterad verksamhet , omfattande minst 18 månaders heltidsarbete.
*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Studietakt

Heltid, dagtid. Studierna bedrivs i lokaler på Jacobsskolan, Stobyvägen 6 och på Norra Station i Hässleholm

Sista ansöknings­datum

Förlängd ansökningstid, restplatser finns!

Studiestöd

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.selänk till annan webbplats

LIA

Sammanlagt 22 av utbildningens 80 veckor består av lärande i arbete - LIA på företag i branschen. Du väljer själv företag och ort där du vill göra dina LIA-perioder.
Exempel på företag är E.ON, Vattenfall, Grontmij AB, Kraftringen, Bjäre Kraft, One Nordic AB, WSP Sverige AB, ÅF Infrastructure AB, Levinsgruppen, IKKAB, SWECO Systems AB, Ramböll med flera stora, medelstora och mindre branschföretag. 

Kontaktperson

Bo Persson
0451-26 86 01
bo.persson@yhs.se

Behörig

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

 

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kurser

 

Kurser

Poäng

Projektmetodik och kommunikation

Projekt-, metodik, styrning och ledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation

20

Elkraftsteknik
Ingenjörsmatematik, elkraftsteknik, tillämpad el- och elkraftssteknik.

35

Projektering och beredning

EBR-systemet, projekteringsprocessen, beredningsprocessen, projektledning vid utförandeprocessen

20

Entreprenadjuridik

Avtal och upphandling, AB04, ABT06

10

Elmiljö- och potentialutjämning

Elektriska och magnetiska fält, störningskällor, elektomagentisk kompabilitet (EMC)

10

Eldistribution

Elnät, produktion och distribution, EBR och ESA

10

Ekonomi och entreprenörskap

Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt, företagsformer och företagande

10

Elkonstruktion och dokumentation

Elkonstruktion i MagiCAD, ELAMA, kalkylering och projektering av bostads-, affärs-, kontors- och industrifastigheter

Tillämpad ritteknik i virtual reality - VR

40

Elbehörighet - AB (Teoretisk kompetens för Auktoriserad Elinstallatör)

Elinstallationer i byggnader, Regler och standarder, Elmaskiner, Anläggningar för produktion av el samt industriella anläggningar.

80

Elnätsautomation

PLC-system, apparatskåp, elschemaritning i Elprocad, spänningsreglering

15

Elektrisk anläggningsteknik

Beräkningar i kraftelektronik, mättransformatorer, ventilavledare, solcellsteknik, varvtalsreglerad vindkraft

20

Examensprojekt
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen.

20

Lärande i arbete - LIA 1

Förläggs till företag, termin 2

50

Lärande i arbete - LIA 2

Förläggs till företag, termin 4

60

 

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Skicka ett mejl

Synpunkter

Vi vill gärna höra din synpunkter eller klagomål.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun