Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
Yrkeshögskolan syd
MENY

Automations­ingenjör 400 Yh-poäng

Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin. Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings- livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri. Automation är idag ett nödvändigt konkurrensverktyg inom industrin där det medvetet satsas på att göra tillverkningsprocesserna högautomatiserade och anpassade till nya tankesätt som Industry 4.0 och Smart Factory    

Är du intresserad av teknik, utveckling och vill arbeta både praktiskt och teoretiskt inom ett område där tekniken snabbt går framåt så är detta en utbildning för dig. Innehållet i utbildningen är framtaget i nära samarbete med automationsföretag, vilket garanterar att du får precis den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, Beijer, Omron med flera är exempel på system som används i utbildningen.

Framtidsutsikter

 

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som automationsingenjör, serviceingenjör och arbeta med projekt inom drift, underhåll, utveckling och programmering av PLC-system, robotar och kringutrustningar. Automation är en framtidsbransch och det råder brist på kompetenta medarbetare då området blir bredare och tekniken ständigt utvecklas. Genom att utbildningen ger dig aktuella tekniska fackkunskaper lägger den grunden till just den kompetens som företagen efterfrågar.


Förkunskaper

På grund av förändringar i YH-myndighetens regelverk gällande de särskilda förkunskaperna arbetar vi med en anpassning kring bland annat yrkeserfarenhet etc. Vi beräknar att vara klara i mitten/slutet av februari då vi kommer att lägga ut korrekt information i samband med att ansökningsomgången 2017 påbörjas. 

Studietakt

Heltid, dagtid. Studierna bedrivs i Yrkeshögskolan Syds anpassade studie och laborationsmiljöer på Jacobsskolan och på Norra Station i Hässleholm. Lokalerna är tillgängliga 40 timmar i veckan

Sista ansöknings­datum

15 maj.

Kompletteringar av betyg ska vara oss tillhanda senast 23 juni.

Studiestöd

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.selänk till annan webbplats

LIA

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen. LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Kontaktperson

Bo Persson, utbildningsledare

0451-26 86 01

bo.persson@yhs.se

Behörig

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

 

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kurser

 

Kurser

Poäng

Projektmetodik med engelsk kommunikation och dokumentatation
Projektmetodik, projektstyrning och projektledninledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation

25

Elteknik i automationssystem

Matematik, ellära, mätteknik och felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Elsäkerhet och arbetsmiljö i elrelaterade miljöer och anläggningar.

30

CAD-konstruktion med industriell el

Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning.

30

PLC-system och programmeringslogik

Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar

20

Maskinsäkerhet

Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA.

15

Drivsystem
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, poistioneringsmetoder, synkroniserade drifter

20

Design och programmering av grafiska gränssnitt

Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal, FactoryTalk View Studio. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system

25

Produktionsekonomi
Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt

15

Reglerteknik
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde.

15

Automations och programdesign

Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works2, Studio 5000, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar, Connected Enterprise, Industry 4.0/Industri 2030 

50

Robotteknik
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. Simulering i Motosim. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman.

20

Examensprojekt
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen

25

LIA, Lärande i arbete

10 veckor i åk 1 och 12 veckor i åk 2

110

 

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Skicka ett mejl

Synpunkter

Vi vill gärna höra din synpunkter eller klagomål.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun