Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
Yrkeshögskolan syd
MENY

Automations­ingenjör 400 Yh-poäng

Utbildningen startar den 27 augusti 2018 och har också intag 2019 och 2020
Yrkeshögskolan Syd har bedrivit utbildningar inom el- och automation sedan 1996 och har utbildat hundratals tekniker/ingenjörer som nu är verksamma i branschen eller bedriver egen verksamhet inom konsultbranschen. Utbildningen till Automationsingenjör bedrivs med för ändamålet uppdaterad teknisk utrustning, programvaror, datorpark och anpassade lokaler. Bärbara datorer för programmering, dokumentation m.m. finns att låna under de skolförlagda utbildningsavsnitten. Intresset hos företagen för de studerande är stort och 90% av de som tar examen har ett kvalificerat jobb efter avslutad utbildning.

Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin. Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri. Automation är idag ett nödvändigt konkurrensverktyg inom industrin där det medvetet satsas på att göra tillverkningsprocesserna högautomatiserade och anpassade till nya tankesätt som Industry 4.0 och Smart Factory    

Är du intresserad av teknik, utveckling och vill arbeta både praktiskt och teoretiskt inom ett område där tekniken snabbt går framåt så är detta en utbildning för dig. Innehållet i utbildningen är framtaget i nära samarbete med automationsföretag, vilket garanterar att du får precis den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. PLC-system från Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, Beijer, Omron m.fl., robotar från Yaskawa, FMS-system är exempel på kvalificerade komponenter och utrustning som används i utbildningen.

Företag som Volvo Cars, Tetra Pak , ÅF, Sigma, Rejlers, Beijer Electronics, Evomatic, PDS Engineering, Automationsteknik, ABB, Stora Enso, Eltech Automation, Caverion, Saint Gobain Securit med flera.... välkomnar denna utbildning!

Så här kan ett produktionssystem se ut där ett av våra ledningsgruppsföretag och våra studerande medverkat; https://www.youtube.com/watch?v=rwhghVV2Rkslänk till annan webbplats

Framtidsutsikter

 Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som automationsingenjör, serviceingenjör och arbeta med projekt inom drift, underhåll, utveckling och programmering av PLC-system, robotar och kringutrustningar. Automation är en framtidsbransch och det råder brist på kompetenta medarbetare då området blir bredare och tekniken ständigt utvecklas. Genom att utbildningen ger dig aktuella tekniska fackkunskaper lägger den grunden till just den kompetens som företagen efterfrågar.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och kunskapsnivå, se under behörighet!

 

Samt särskild behörighet och Lägst betyget E / G / 3 i följande kurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning eller yrkeserfarenhet som motsvarar;

 

OBSERVERA! Saknar du något av nedanstående förkunskaper så erbjuder vi behörighetsgivande utbildning innan ordinarie utbildningsstart. Är du intreserad av att delta i en sådan kortare utbildning så är du välkommen att kontakta oss!

El- och energiprogrammet (tidigare Elprogrammet)

  • Praktisk ellära, 100 poäng
  • Matematik 2 a (tidigare matematik B)

-----eller-----

 

Teknikprogrammet eller annan teknisk grundutbildning

 

Studietakt

Heltid, dagtid. Studierna bedrivs i Yrkeshögskolan Syds anpassade studie och laborationsmiljöer på Jacobsskolan och på Norra Station i Hässleholm. Schemalagd tid uppgår till 20-24 timmar/vecka/3-4 dagar. Lokalerna är tillgängliga 40 timmar i veckan.

Sista ansöknings­datum

15 maj 2019. Ansökan öppnar igen 1 februari 2019.


Studiestöd

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.selänk till annan webbplats

LIA

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen. LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Kontaktperson

Bo Persson, utbildningsledare

0451-26 86 01

bo.persson@yhs.se

Behörig

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som;

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.

 

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Kurser

 

Kurser

Poäng

Project management
Projektmetodik, projektstyrning och projektledninledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation

30

Elteknik i automationssystem

Matematik, ellära, mätteknik och felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Elsäkerhet och arbetsmiljö i elrelaterade miljöer och anläggningar.

30

CAD-konstruktion med industriell el

Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning.

30

PLC-system och programmeringslogik

Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar

20

Maskinsäkerhet

Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA.

15

Drivsystem
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, poistioneringsmetoder, synkroniserade drifter

20

Design och programmering av grafiska gränssnitt

Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal, FactoryTalk View Studio. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system

25

Produktionsekonomi
Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt

15

Reglerteknik i automatiserade processer
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde.

15

Automations och programdesign

Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works2, Studio 5000, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar, Connected Enterprise, Industry 4.0/Industri 2030 

50

Robotteknik
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. Simulering i Motosim. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman.

15

Examensprojekt
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen

25

LIA, Lärande i arbete

10 veckor i åk 1 och 12 veckor i åk 2

110

 

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Skicka ett mejl

Synpunkter

Vi vill gärna höra din synpunkter eller klagomål.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun